Çarem Projesi

Çocuklarla Afet ve Risk Eğitimi

TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenen "Okul Öncesi Dönem Çocukları için Aile Katılımlı Multidisipliner Doğal Afet Okuryazarlığı Eğitim Modülünün Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı projesinin web sitesine hoşgeldiniz. Proje kapsamındaki içeriklere bu sayfa aracılığıyla ulaşabileceksiniz.